Prat i Skärkind 21/7 2013

Vad är konst? En urgammal uttjatad fråga som har otaliga svar. Ett av de bättre är den franska modernisten Ozenfant´s: Allt som lyfter människan är konst. För mig är konsten till för att göra oss medvetna om världen omkring oss. Världen med dess plundring svält och förgiftning, miljöförstöring konflikter, ja, allt det vi dagligen konfronteras med. Men inte bara elände. Vi har förmånen att leva i ett land med relativt ren luft ,rent vatten och en underbar natur tillgänglig för de flesta. Och det är allt detta som konsten bör medvetandegöra oss om.  Det blev för mig en aha-upplevelse att plötsligt förstå Baertlings öppna form. Vinklarna och stavarna fortsatte imaginärt utanför kompositionens ramar! Bilden är ett av konstnären valt utsnitt av en större verklighet. Allt liv fortsätter utanför vårt begränsade synfält och vi bör vara medvetna om detta. Impressionisterna förhöll sig på ett liknande sätt. Man kan se en bit av en droska på väg ut ur bilden. På väg mot en verklighet vi inte kan se, men ana. Verkligheter finns av flera slag och konstnären tolkar dessa med utgångspunkt från sin personliga egenart. Det är därför vi fascineras av de konstnärliga uttryckens mångfald av värld och natur. Tolkningar av de yttre och inre verkligheterna. Kaspar David Friedrich, den store romantikern, säger att konstnären skall avbilda inte bara det han ser framför sig, utan även det han ser inom sig. Ser han inget inom sig bör han avstå från att avbilda det han har framför sig!

Vi möter här i dag tre konstnärinnor från Frankrike som vill dela med sig av sina intryck och erfarenheter av värld och natur. Ta det till er och försök att med öppet sinne förstå.Det finns en värld utanför Skärkind, Östergötland, Sverige, Europa......Det är detta sann konst uppmanar oss att förstå. Glöm inte: Öppen form!